Returns

Wij hanteren een zogenaamde afkoelingsperiode van 14 dagen. Binnen de afkoelingsperiode bent u in de mogelijkheid om uw product aan ons te retourneren/de aankoopovereenkomst herroepen. Na 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit en is retourneren niet meer mogelijk.

- Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling te retourneren.
- Eventueel gedane betalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald na ontbinding.
- Producten kunnen alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
- Reeds gebruikte markers, stiften, watercolour brushes en sets kunnen niet geretourneerd worden.
- Gebruikte vulpennen kunnen geretourneerd worden, echter voor het schoonmaken en herstellen van de originele staat wordt €12,50 incl. BTW in mindering gebracht op de creditering.
- De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor eigen rekening.
- Het is niet mogelijk om artikelen om te ruilen. 


Stuur uw retouraanvraag naar info@penstore.nl. Wij sturen u zo snel mogelijk de retourinstructies toe.

Belangrijk om te weten! Wij nemen alleen retouren in behandeling die vooraf zijn aangemeld.

Herroeping van een bestelling

Wilt u een product naar ons retour zenden binnen de afkoelingsperiode? U kunt er voor kiezen om binnen 14 dagen van de koop af te zien. Deze 14 dagen gaan in nadat u het product heeft ontvangen.
Indien u van het retourrecht gebruik wilt maken kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken. Hierna krijgt dan van ons een RMA nummer, waarna u ons het product  binnen 14 dagen retourneert onder vermelding van het door ons aan u toegekende RMA nummer.

Let op: Deze retourzending is voor uw eigen rekening en risico en dient vergezeld te zijn van de originele pakbon. Het retourrecht is niet van toepassing op artikelen die wij op uw verzoek hebben zijn besteld, op uw verzoek zijn bedrukt of zijn gegraveerd. Zie hierboven voor de uitsluitingen voor gebruikte markers/stiften/brushes/sets/vulpennen.


Herroepingsformulier

U kunt ook gebruik maken van een standaard herroepingsformulier. Dit is niet verplicht indien u de procedure hierboven volgt, maar het mag natuurlijk wel.
Download hier het herroepingsformulier en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons terug via email.


Crediteringstermijn

Wij zijn aangesloten bij 
Stichting Webshop Keurmerk, en hanteren met betrekking tot creditering onderstaande (zoals voorgeschreven door de Stichting):

​"De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument."